Behemoth

Vote Song
Ludzie Wschodu Lyrics

Czy tu si gowy cina?
Czy zjedli tu Murzyna?
Czy ley tu Madonna?
Czy tu jest jazda konna?

Czy w nocy dobrze picie?
Czy mierci si boicie?
Czy zabi kto tokarza?
Czy czsto si to zdarza?