Finntroll

Vote Song
När Jättar Marschera Lyrics


Bland moderträd och dystra snår
Något trampa med tungaste steg
Snart eka ett mäktigt vrål
Ny fly både modig och feg

Nu jättar vandra, skaka mark
Åskviggen slå och stormar samlas

Fäller furor och skakar bark
Domen falla, glaciärers makt

Eldjättar frusta slammors hav
Dovt grymta hrimtursars rad
Skogens troll och resar i trav
Fly for jättarnas marsch

De bär fram på vindens vis
Över fjäll, urskog och evig is

Tills de nått till människors marker
Då frigörs, glaciärers makt

Eldjättar frusta slammors hav
Dovt grymta hrimtursars rad
Skogens troll och resar i trav
Fly for jättarnas marsch

Frusen vidd med monument av stål, de smulas ner av kylans tand
Haven skölja bergens vägg, människobarn gråta oceaners salt
I stormens öga under ske, där allt ligga tyst nytt liv ta över
När jättars marsch nu kommit loss, det nyas början men slutet för oss

Inget minne, ingen tanke, ingen själ

English :

When The Giants March


Among mother trees and gloomy branches
Something stomps with the heaviest step
Soon echoes a mighty roar
Now flee both the brave and the cowardly

Giants are walking now, shaking the earth
Thunderstones strike and storms gather

Pines are falling and bark is shaking
Judgement falls, the might of the glaciers

Fire giants whip an ocean of flames
The ranks of Hrimthurs growl deep
Trolls of the forest and journeys in trot
Flee from the march of the giants

They carry on with the wind

Over mountains, primeval forests and eternal ice

Until they arrive to human territories
Then the might of the glaciers is unleashed

Fire giants whip an ocean of flames
The ranks of Hrimthurs growl deep
Trolls of the forest and journeys in trot
Flee from the march of the giants

Frozen vastness and a steel monument, crumbled by teeth of the coldness
Sea washes the face of a mountain, children of man weep the salt of the oceans
In the eye of the storm a wonder occurs, where all stood silent new life takes over
When the giants' march comes to an end, a new beginning but an end for us

No memory, no thoughts, no soul