Finntroll

Vote Song
Häxbrygd Lyrics


Högst uppe bland snåren på hällens kalla stormiga topp
Där en ilsken kärring i en kylig mörk grotta alltid bott

Följer smygande tass och springande fot
En natt av lömska dåd

Själar svarta som sot
Vandrat för nattlig blot

Hon röster förnimmat i träs och vind, viskan av furor, sången av lind
All vandra från denna vida bygd för att smaka kärringens häxbrygd
Hon givit vit eld ur brunnen djup, kom hit nu främling ta dej en sup
Själar vandra för nattlig blot, ett glömt mordisk hot

Själar svarta som sot
Vandrat för nattlig blot

English :

Witch's Potion


High up among brushwood on a mountain's cold stormy peak
A mad bitch has always lived there in a dark, frosty cave

Sneaking paws and running feet follow
A night of insidious deeds

Spirits dark as soot
Wandered for nocturnal atonement

She is accepted in the trees and the wind, whispers of pines, the song of lime
All are traveling from wide across their regions to get a taste of the witch's potion
She keeps a white fire in a deep pit, come now stranger, have a drink
Spirits wander for nocturnal atonement, a forgotten murderous threat

Spirits dark as soot
Wandered for nocturnal atonement