Finntroll

Vote Song
Ett Folk Förbannat Lyrics


Vi klöser
Vi klättrar
Vi klänger oss fast
Sargar, biter, blöder dess skinn

Världsbestens eviga gång
Människans vandring, inte så lång
Då hon skakar berg, bojor falla
De vilda stiga
De jubla alla

Vi klöser
Vi klättrar
Vi klänger oss fast
River, sliter, skär i dess kött

Världsbestens eviga gång
Människans vandring, inte så lång
Då hon skakar berg, bojor falla
De vilda stiga
De jubla alla

Vi hugger
Vi stryper
Vi klänger oss fast
Fängslar, hatar, bränner dess jord

Den morgon råder då vi ej vandra mer
Den dag kan skymtas då slutet sker
Den afton kommer då allt har stannat
Den natt nu nalkas, ett folk förbannat...

Vi slickar
Vi tuggar
Vi klänger oss fast
Förtär, sväljer, förgör dess prakt

Vi klöser
Vi klättrar
Vi klänger oss fast
Sargar, biter, blöder dess skinn

Världsbestens eviga gång
Människans vandring, inte så lång
Då hon skakar berg, bojor falla
De vilda stiga
De jubla alla

English :

A Cursed Race


We tear
We climb
We rise constatly
Mangle, bite, make their skin bleed

Eternal stride of the universal beasts
The path of man, not so long
She shakes the mountains, chains fall
The furious rise
They all rejoice

We tear
We climb
We rise constatly
Rip, cut and slit their flesh

Eternal stride of the universal beasts
The path of man, not so long
She shakes the mountains, chains fall
The furious rise
They all rejoice

We strike
We strangle
We rise constantly
Enthrall, hate, burn their land

The morning comes when we march no more
That day we can see a glimpse of the end
That evening all will have stopped
That night now approaches, a cursed race...

We lick
We chew
We rise constantly
Devour, swallow, smite their glory

We tear
We climb
We rise constatly
Mangle, bite, make their skin bleed

Eternal stride of the universal beasts
The path of man, not so long
She shakes the mountains, chains fall
The furious rise
They all rejoice