Falconer

Vårvindar Friska Lyrics

Vårvindar friska, leka och viska
lunderna kring likt älskande par.
Strömmarna ila, finna ej vila
förr'n ner i djupet störtvågen far.
Klaga mitt hjärta, klaga och hör,
vallhornets klang bland klipporna dör.
Strömkarlen spelar,
sorgerna delar
vakan kring berg och dal.

Hjärtat vill brista! Ack, när den sista
Gången jag hörde kärlekens röst:
avskedets plåga, ögonens låga,
mun emot mun vid klappande bröst.
Fjälldalen stod I blomstrande skrud,
trasten slog drill på drill för sin brud.
Strömkarlen spelte,
sorgerna delte
suckande berg och dal.

Klaga mitt hjärta, klaga och hör,
vallhornets klang bland klipporna dör.
Störmkarlen spelar,
sorgerna delar
vakan kring berg och dal.