Falconer

Vote Song
Vargaskall Lyrics

Genom vttars djupa skogar
Over myrars fridfulla ensamhet
Brnner fruktans flamma fram.
Genom mnbelysta dlder
ver bergets rygg mott ett oknt ml
Jagad ulv nu skyndar fram.

Kavlen gr i socknarna
Nu blir det Vargaskall.
Greppa spjut och fatta mod
I drev mot ulvens fall.

Gryningstimma, tung utav hat.
Ringa in och rota ut.
Folkets fasa skall ej mera stryka fram
Genom ng, genom myr och skog
I mnniskoland,

In i mrkret trygghet sluter
Sina skygga barn utav enslig kull
Ifrn jaktens gll larm.
Vitt revir nu sakta tynar.
Utav mnniskans hand uti vildmarksland.
Sveper dets svarta arm.

Kmpa tappert, kmpa idogt.
Knn nu eldens gld i ditt vildmarksland
Visa drevet ulvars mod.

Skymningstimma, tung utav blod.
Ringat in och rotat ut.
Ulvars fasa skall fr alltid stryka fram
Genom ng, genom myroch skog
I Vargaland.