Falconer

Vote Song
Per Tyrssons Döttar I Vänge Lyrics

Per Tyrssons döttrar i Vänge.
Kaller var deras skog.

De sovo en sömn för länge.
Medan skogen han lövas.

Först vaknade den yngsta,
Kaller var deras skog,
så väckte hon upp de andra,
medan skogen han lövas.

Så satte de sig på sängestock
Kaller var deras skog,
så flätade de varandras lock
medan skogen han lövas.

Sa togo de på sina silkesklär
Kaller var deras skog,
sa gingo de sig åt kyrkan
medan skogen han lövas.

När som de kommo på Vänga lid
Kaller var deras skog,
där mötte de tre vallare
medan skogen han lövas.

"Säg viljen I bli vallareviv
Kaller var deras skog,
eller viljen I mistra era unga liv?"
medan skogen han lövas.

"Ej vilja vi blie vallareviv
Kaller var deras skog,
hellre vi miste vårt unga liv."
medan skogen han lövas.

De högg deras huvu'n pa björkestock,
Kaller var deras skog,
så rann där strax tre källor opp
medan skogen han lövas.

Kropparna grovo de ner i dy,
Kaller var deras skog,
kläderna buro de fram till by
medan skogen han lövas.

När som de kommo till Vänga gård
Kaller var deras skog,
ute för dom fru Karin står
medan skogen han lövas.

"Och viljen I köpa silkessärkar,
Kaller var deras skog,
som nio jungfrur har stickat och virkat?"
medan skogen han lövas.

"Lös upp edra knyten och låt mig se,
Kaller var deras skog,
kan hända jag känner dem alla tre."
medan skogen han lövas.

Fru Karin sig för bröstet slår
Kaller var deras skog,
och upp till Per Tyrsson i porten hon går.
medan skogen han lövas.

Det håller tre vallare på vår gård
Kaller var deras skog,
de haver gjort av med döttrarna vår."
medan skogen han lövas.

Per Tyrsson tar sitt svärd i hand
Kaller var deras skog,
så högg han ihjäl de äldsta två'
medan skogen han lövas.

Den tredje fråga han innan han slog:
Kaller var deras skog,
"Vad heter er fader och mor?"
medan skogen han lövas.

"Vår fader Per Tyrsson i Vänge,
Kaller var deras skog,
vår moder fru Karin i Skränge."
Medan skogen han lövas

Per Tyrsson han går sig åt smedjan,
Kaller var deras skog,
han lät smida sig järn om midjan
Medan skogen han lövas

"Vad ska vi nu göra för syndamen?"
Kaller var deras skog,
"Vi ska bygga upp en kyrka av kalk och sten!"
Medan skogen han lövas

"Den kyrkan ska heta Kärna."
Kaller var deras skog
"Den ska vi bygga upp sa gärna"
Medan skogen han lövas

Read more: http://artists.letssingit.com/falconer-lyrics-per-tyrssons-dottrar-i-vange-5jqs25h#ixzz43MMtvNnX 
LetsSingIt - Your favorite Music Community