Arvinger

Vote Song
Kalt Ved Navn Lyrics
En gledens dag det for meg ble
Den dag jeg fikk min Frelser se
Han stod der med en pen favn
Ja, jeg ble kalt ved navn

En evig takk jeg vil gi deg Far
For at du synden med deg til korset bar
Jeg kan frimodig prise deg
Til det aller helligste banet du vei

Du fridde meg ut av den dypeste sorg
Jeg fikk komme inn i din trygge borg
Du gav meg det liv som er verd leve
Jeg trenger ikke lenger streve